Thermal Integrity Profiler

Thermal Integrity Profiler (TIP), delme değişim, devamlı delgi, yerinde dökme kazıkların ya da sondajlı şaftların kalitesini belirlemek için kür çimento yardımı ile oluşan sıcaklığı kullanır. Kalite kontrolu için ve jet groutun, sulu harçlı ve diyafram duvarların şekil değerlendirmesinde kullanılır. TIP tüm enkesiti ve temelin tüm uzunluğunu değerlendirir. Sonuçlar şaftın yüklenmesinin biraz sonrasında elde edilir: TIP köprüleri ya da yabancı maddeleri(ortalamadan daha soğuk bölgeler), genişlemeleri (ortalamadan daha sıcak bölgeler), paspayındaki varyasyonları, şaftın şeklini ve kafes uyumunu ortaya çıkarır.

Bir beton şaftınortalama sıcaklığı şaftın çapına, betonunun karışma dizaynına ve beton dökmek için göreceli ölçümün zamanına bağlıdır. Güçlendirilmiş kafesteki ölçülmüş sıcaklıklar, şaftın merkezine mesafe ve paspayı ile çeşitlenir.

TIP iki model olarak mevcuttur: Thermal Wire®1 marka kablo ya da Problar2 ile.

IP THERMAL WIRE Modeli THERMAL WIRE kablolarının bir başlangıç seti (homojen biçimde boşluklarla oluşturulmuş bakır sıcaklık kablo sensörleri) ve TIP ana ünitesine toplanan veriyi transfer eden Thermal Kazanç Formları. Kablolar şafta yerleştirilir (genellikle çubuk donatına bağlı). Ek bir kısa THERMAL WIRE kablo, yardım için ana kablolardan birine parallel olarak yerleştirilebilir, paspayının değerlendirilmesini geliştirir.

TIP prob modeli very toplama için anahtar tüplerin içine yerleştirilmiş bir termal proba ve TIP ana üniteye toplanan veriyi transfer eden bir termal kazanım potuna sahiptir. Şaft bu system ile test edilmiş olmak için anahtar tüplerle inşa edilmelidir.

Veri, TIP Raporlama yazılımı analizi için bilgisayara indirilen TIP sistemi tarafıdan toplanır. TIP raporlama yazılımı derinlik ve şafttaki en kesit haritalara karşı ölçülen sıcaklıkları gösterir. Bu grafiksel gösterimlerin doğru bir örneklemesi, bütünlük durumu olmadan ya da bir kusur ile belirtmek genellikle yeterli olur.

Termal profilleme metodu Güney Florida Üniversitesi’ nde geliştirildi ve aslen Foundation and Geotechnical Engineering LLC (FGE) tarafından uygulanmıştır. ASTM Standard D7949 - Standard Test Methods for Thermal Integrity Profiling of Concrete Deep Foundations.’ A uyumludur.