Gerilim Transdüserleri ve Akselerometreler

Pile Driving Analyzer® (PDA) sistemi akselerometrelerden ve gerilim transdüserlerinden toplanan elektronik sinyalleri okur ve işler.

Akselerometrelerin ve gerilim transdüserlerinin her ikisi de wireless aktarıcılar ya da geleneksel kablolu bağlantılar (veri PDA’ e çeşitli uzunluklarda mevcut olan kablolar aracılığı ile gönderilir) ile uyumludur. İkisi de Smart Sensor Teknolojisi ile uyumludur, kalibrasyonları PDA-8G modeline gönderilir.

Akselerometreler pizoelektrik(PE) ya da piezodirençli(PR) olabilir, temellerin bütün tipleri ve SPT rodlarının enstrumanı olarak önerilirler.

Wireless aktarıcılar PDA’ I 100 m’ ye kadar (300 ft’ ten fazla) uzağa yerleştirmeyi mümkün kılar ve 8.5 saat ömrü olan tekrar şarj edilebilir bataryaya sahiptir.

Offshore çevrelerdeki (petrol platformları, rüzgar türbinleri) temellerin dinamik testi, kabloların ve sensörlerin özel sugeçirmezliğe ihtiyaç duyar(geleneksel sensörler kullanılıyor ise). Offshore projelerde wireless sensörler kullanıldığı zaman, PDA için daha kuvvetli bir anten vardır. Islak ortamdaki tipik offshore projelerinden daha küçük derinliklerde projeler için sugeçirmezlik seçeneği PDI’ ın kurum içinde bir opsiyonudur.

PDI aynı zamanda sensor yerleştirimi için kalıplar, çengeller ve koruyucular sunar.