PIT-W ve PIT-S

PIT-W ve PIT-SPile Integrity Tester ile elde edilen darbe yankı verisinin nalizlerini geliştirir.

PIT-W Yazlılımı

PIT-W yazılımı standart ve prfesyonel versiyonları ile mevcuttur.

Her PIT bir PIT-W standart lisansını kapsar.Bu yazılım PIT datasını, ortalamaları, filtreleri birdaha işler ve kayıtları, zaman aralığındaki analiz kayıtlarını büyütür ve kişiselleştirilmiş tabloları, taslaklarıi raporları çıkarır.

PIT-W profesyonel standart versiyona bazı özellikler ekler. Muhtemel bir kazık profili oluşturur, birkaç kazığı bir tek ekranda gösterir ve PIT-FV ya da PIT-XFV ile toplanan verileri yorumlamak için bazı özelliklere sahiptir: Dalga Hızı Hesaplama (2 akselerometreden hız datası ile) ve Frekans Bazında Analiz (bir aletli çekiçten kuvvet ile).

PIT-W standart versiyonunu kullanıyorum ve kullanım kolaylığından ve sonuçların çok daha iyi sunulmasından gerçekten etkilendim (...) Bir gün programı profesyonelversiyona güncelleyeceğiz, böylelikle bütün imkanlarıyla kullanabiliriz." - Zacheus Indrawan, Senior Geotechnical Engineer Golder Associates Pty Ltd

Neden frekans bazlı analiz?

Zaman bazlı analiz yorumlamak ve ana kusurların lokasyonunu belirlemek için nispeten kolay. Frekans bazlı analiz nispi mobiliteyi ve kazığın bükülme direncini hesaplıyor. Çeşitli sütun taslağı ile birleştirilmiş, aynı lokasyondan çeşitli kazıklardan kayıtların karşılaştırılmasına musade ediyor. Dinamik bükülme direnci kazık dayanıklılığınınve kalitesinin göreceli bir değerlendirmesine kazanç sağlıyor. Kazık profili analizi net bir kazık topuğu ile kazıklar için derinliğin bir fonksiyonu olarak, kazık direncinin bir taslağını oluşturuyor.

PIT-S Yazılımı

PIT-S bir kullanıcı girdisi kazık biçimi, toprak katmanı özellikleri ve düşük gerilme çekiç direncinin karakteristiklerini alıyor, direncin noktasına sahip ve zaman ile kazık uzunluğuna karşı hız reflekslerini gösteriyor.

PIT-S birçok ana uygulamasında veri toplanmasına ihtiyaç duymayan bir simülasyon programı. Pile Integry Tester sayesinde elde edilen veri ile konjonksiyonda kullanıldığında, muazzam şekilde analizi geliştirebilir: PIT-S tarafından simüle edilen bükeyler bir basit sinyal eşleştirme prosesi için ve gözlenmiş reflekslerin nedeninin basitleştirilmiş bir incelemesi ölçülmüş bükeylerle eşleştirilebilir.

Kazık boyunca farklı noktalarda kuvvet ve hızın görüntü bükeyleri ya da hız bükeylerinin görüntüsü (Bir yapıya kazıkların integralinin bütünlük testi 2 hız bükeyi analizi ile aşarılmıştır) PIT' in FV modeli ile yapılan bütünlük testlerini simüle eder. Yazılım aynı zamanda akselerasyon ve yer değiştiren veriyi gösterir ve dalga iletiminin yavaş çekim canlandırılan bir görüntüsünü ve ayrıntılı olarak eğitimsel tepkileri içerir.