Uzunluk Endükleyici Test Ekipmanı (LITE)

LITE mevcut çelik kazıkların (çelik yassı kazıklar, H-kazıklar, boru kazıklar, kapalı sondajlanmış kazıklar ve çok iyi güçlendirilmiş sondaj şaftları) uzunluğunu endüktif saha metodu kullanarak ölçer.

Varolan yapıların bilinmeyen derinliklerinin tayin edilmesi, onların yeniden kullanılması için anahtardır; ya da beklenmeyen yerleşimler olduğunda veya taşıma kapasitesi hakkındaki aşınma endişelerini dile getirir. Bir temel test aracı olan LITE çelik kazıkların (beton kazıklar için Pile Integrity Tester ekipman seçeneği olarak devam eder) uzunluğunu belirlenmesi için kullanımı dikkate alınmalıdır.

LITE’ ın çalışması anlaşılırdır: Bir PVC içine üşük LITE probu, kazığın 18 inch(450 mm) sondajlanmış deliğe test edilmek için yerleştirilir. LITE çelik kazığın yakınlığını saptarsa, onun LED’ i “Metal” gösterir. Eğer algılama mesafesinde metal yok ise, LITE “No Metal” gösterir. Prob kablosu kazık derinliğinin basit gözlemi için ilk “no metal” yanması için eşit aralıklarla hizalanmıştır.