E-Saximeter (E-SAX)

E-Saximeter bütün ilgili kazık yükleme parametrelerini kaydeder. Çekiç operasyon oranınını dakikada darbe sayısı olarak hesaplar ve kazığı denetleyene bir kazık yükleme logu çıkarmada yardım eder. Tek taraf açık uçlu dizel çekiçler için, E-Sax aynı zamanda çekicin potansiyel enetjisini ve ram vuruşunu gösterir, önemlidir çünkü haddinden fazla güçlü vuruş kazığa zarar verebilir.

E-Sax bir taşınabilir alettir. Temel konfigürasyonunda, kazığı denetleyen çakım işlemini gözlemler ve çakım ilerlemesi olarak her derinlik artışında bir düğmeye basar. Bazı aksesuarlar -ses tanıma cihazı gibi- bu zamanın fonksiyonunu ileriye doğru geliştirirler.

Wireless iletim imkanları ile bir derinlik ölçüm makarası, manuel derinlik artış girişini, çakma logunun tam oluşum otomatikleştirmesini saf dışı bırakır.

Yakın şalterler çekice ve bir wireless iletim sistemine (verici çekice ve E-Sax dahili alıcı vericisine bağlı) yüklenmiş ve E-Saximeter’ ın çekicin kinetic enerjisini (kinetic enerji çakma kıstaslarını ince ayarlamak için, GRLWEAP kazık çakımı simülasyon yazılımına girdi olabilir.) kontrol etmesine olanak sağlar.

Enerji görüntülenmesi cıntratın (Woodeow Wilson Bridge) özel hükmlerinde belirtilmiştir. Virginia Ulaşım Departmanı için, görüntülemenin ana faydası tipik olarak elle yapılandan daha kesin çakma logu elde etmektir. PDA sonuçları ile ilişkilendirildiğinde, çekiç enerjisinin şartlarında her vuruştaki kesin çakma yerine çakım kriterlerine müsade eder.

Ryan G. Gorman, P.E., Proje Müdürü, Corman Construction, Inc.

(Not: PDA: Pile Driving Analyzer® - PDA kazığa transfer edilmiş enerjiyi hesaplarken, E-Sax çekiç potansiyalini ve kinetic enerjiyi belirleyebilir.)