CHA-W Yazılımı

CHA-W Cross-Hole Analiz Cihazı’nın very işleme yazılımıdır. Analizler özellikleri şunları kapsar:

- Kenar bulucu: ilk varış zamanını (FAT) ya da sinyalin verici tarafından yollandığı zaman alıcıya ilk ulaştığı zamanı saptar.
- Sinyal gücünün değerlendirmesi.
- Bozukluk Analizi: kolay hasar teşhisi için bir görsel yardım.

CHA-W özelleştirilmiş kullanıcı grafikleri ve gösterilen tablolar dahilinde özellikleri raporlar.

- Zaman ve derinliğe (sonik harita, düşüş diyagramı) karşı sinyal gücü.
- Derinliğe karşı FAT(ilk varış zamanı), dalga hızı ve sinyal gücü.
- Ölçülmüş dalga hızının standart sapması ve anlamı.
- Bozuklukların lokasyonu.